Sisi Bolliger, 1916-2010
Bolliger71
Sisi Bolliger: Ohne Titel, undatierte Stickerei, 21,3 x 23,7 cm
 
sisi71 sis72
sisi73 sisi74
sisi75 sisi76
sisi77 sisi78
sisi79 sisi80
sisi81 sisi82
sisi83 sisi84