Sisi Bolliger, 1916-2010
sisi164
Sisi Bolliger: Ohne Titel, Oktober 2005, Farbstift / Tuschezeichnung, 9,7 x 11,4 cm
 
sisi155 sis156
sisi157 sisi158
sisi159 sisi160
sisi161 sisi162
sisi163 sisi164
sisi165 sisi166
sisi167 sisi168