Sisi Bolliger, 1916-2010
sisi110
Sisi Bolliger: Ohne Titel, undatierte frühe Farbkreidezeichnung, 42 x 55 cm
 
sisi99 sis100
sisi101 sisi102
sisi103 sisi104
sisi105 sisi106
sisi107 sisi108
sisi109 sisi110
sisi111 sisi112